TH

SIRIVANNAVARI Atelier and Academy

หนึ่งในรายละเอียดงานฝีมืออันโดดเด่นสะดุดตา ของการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละคอลเลกชันนั้น คืองานปัก หัตถศิลป์สุดวิจิตรบรรจง จากทีมช่างประจำแผนกเย็บปักของ SIRIVANNAVARI การใช้เทคนิค และรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานปักลูกปัดคริสตัล เติมความหรูหราให้กับงานจับเดรปเน้นสัดส่วนทรวดทรง, งานปักเลื่อมสามมิติเป็นลายดอกไม้อ่อนช้อยบนเดรสเกาะอกเอวคอดกิ่ว (bustier dress), งานปักลูกปัดขึ้นลายสามมิติอ่อนช้อย และต่อเนื่องบนโครงสร้างเหลี่ยมมุมของแจ็กเกตเอวลอย (bolero) ไปจนถึงงานปักลายนกยูงที่ละเอียดอ่อนเสมือนจริง จากการใช้วัสดุหลากชนิดร่วมกัน ทั้งดิ้นทอง, คริสตัล และขนนก

ด้วยสายพระเนตรที่ทอดยาวเห็นการณ์ไกล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงก่อตั้งสถาบัน SIRIVANNAVARI Atelier and Academy ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2016 เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนา ไหวพริบในการพลิกแพลง ทักษะความชำนาญแขนงต่างๆ ของศิลปะการเย็บปักถักร้อย และการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย โดยนำเทคนิคใหม่ๆ ในระดับสากลจากทั่วทุกมุมโลก ไม่เพียงเฉพาะในฝรั่งเศส หรืออิตาลี ทว่ายังรวมถึงการนำหัตถกรรมพื้นบ้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศต่างๆ มาดัดแปลง หรือประยุกต์ใช้บนพื้นฐานความชำนาญของช่างฝีมือไทย

#image_title

SIRIVANNAVARI Atelier and Academy จึงเป็นเสมือนห้องทดลองค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ มีการรื้อฟื้น, พัฒนา และคิดค้นเทคนิคหลากรูปแบบเพื่อนำมารังสรรค์จากแบบสเก็ตช์ ให้ปรากฏเป็นชิ้นงานจริง อย่างงานปักขนนกแบบฝรั่งเศสขึ้นโครงเสื้อ, งานปักลูกปัดสลับเลื่อมสอดลายทอของผ้าทวีด, ผ้าไหมซาติน, ผ้าบุหงา รวมถึงผ้าลูกไม้ที่ใช้ในคอลเลกชัน Mystical Garden ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016 หรือเทคนิคการปรับสัดส่วนแพ็ทเทิร์นต้นแบบของแจ็กเกตไอริสในคอลเลกชัน Horse, Helen, Henri ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2018 ให้มีความสะโอดสะองยิ่งขึ้นด้วยการยืดความยาวชายเสื้อเพิ่มพื้นที่รองรับงานปักแต่งเติมรายละเอียด เป็นต้น

#image_title
Shopping Cart