TH

ไหวพริบในเชิงหัตถศิลป์

สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับแรงบันดาลใจพหุวัฒนธรรม และเป็นพลังขับเคลื่อนดีเอ็นเอแห่งการสร้างสรรค์ให้ผลงานทรงออกแบบสำเร็จเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญในการวิวัฒนาการของแบรนด์มาโดยตลอด

savoir-faire เป็นคำภาษาฝรั่งเศส มีความหมายถึงการใช้ไหวพริบ พลิกแพลงทักษะ ความชำนาญแขนงต่างๆ อันเกิดจากการทำซ้ำจนเป็นความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานจริงตรงตามจินตนาการของผู้ออกแบบ และรังสรรค์เทคนิคดั้งเดิมไปสู่เทคนิคใหม่ หรือกรรมวิธีเฉพาะตัว

การนําเสนอคอลเลกชันแต่ละครั้ง หาได้มีเพียงความน่าสนใจของงานออกแบบ หากยังรวมถึงการคัดเลือกวัสดุ, การนำเทคนิคต่างๆ จากแบบแผน หรือขนบการตัดเย็บของห้องเสื้อชั้นสูงฝรั่งเศสมาในร่วมกับทักษะ ความชำนาญของช่างไทย ทำให้กระบวนการทำงานภายในแบรนด์ SIRIVANNAVARI เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ขยายผลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังทรงก่อตั้ง SIRIVANNAVARI Atelier and Academy ขึ้นเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับงานปัก และก็ยังนำเอางานศิลป์ของช่างไทย มาสอดแทรกให้เป็นอัตลักษณ์ของผลงานที่ทรงออกแบบอย่างเป็นสากล

องค์ดีไซเนอร์ทรงนำเทคนิคต่างๆ ซึ่งทรงได้เรียนรู้ สังเกต จดจำ และฝึกฝนระหว่างครั้งทรงฝึกงานในแผนกปฏิบัติการ และห้องตัดเย็บของหลายห้องเสื้อที่ฝรั่งเศส มาปรับปรุงทักษะของช่างฝีมือไทย อย่างเช่นการอัดพลีท จับระบาย ทั้งยังส่งทีมงานไปศึกษา งานปักของ Lesage (เลอซาจ:สถาบันงานปักระดับมรดกแผ่นดินฝรั่งเศส) เพื่อนำกลับมาใช้พัฒนาฝีมือให้ละเมียดละไม ผสมผสานเทคนิคตะวันตก และงานหัตถศิลป์ดั้งเดิมของไทย ด้วยวัสดุอันหลากหลาย คือ เอกลักษณ์ที่สร้างคุณค่าและความโดดเด่น ให้แก่งานออกแบบในทุกๆคอลเลกชัน ได้มาตรฐานในระดับสากล

the-founder-home-open.png

งานปักมือที่ไหนๆ ก็มีพื้นฐานการทำงานเหมือนกัน นั่นก็คือใช้เข็มกับสะดึงเป็นอุปกรณ์หลัก แต่พอลงรายละเอียด จะเห็นได้ว่ามีความซับซ้อน แตกต่างกันอย่างยิ่ง เทคนิคของท่านหญิงเป็นเทคนิคแบบฝรั่ง งานปักไทยนี่ก็ใช้สะดึงเหมือนกัน แต่รองผ้าด้านในคนละแบบ จะเห็นได้ว่าการเตรียมงานพื้นฐานขั้นแรกก็ต่างกันแล้ว เหมือนกับการเตรียมพื้นผิวของการงานศิลปะที่มีความต่างกัน อย่างบ้านเราใช้ผ้าไหมน้อยในการรอง (ผ้าไหมน้อยคือไหมที่ทอจากเส้นใหม ด้านในรังไหมที่เล็กละเอียด) แล้วงานปักของไทยก็ใช้วิธีการปักลงไปตรงๆ แต่ของ SIRIVANNAVARI หรือของต่างประเทศจะปักจากข้างหลัง แล้วก็เป็นการปักแบบสองรอบคือปักหน้า กับปักหลัง ซึ่งจะมีการเก็บเส้นไหมไม่เหมือนกัน เพื่อให้ได้ผลงานแบบสามมิติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Shopping Cart