TH

IRIS JACKET

การหลอมรวมความต่างขั้ว ให้กลายเป็นผลงานอันทรงแบบฉบับของแบรนด์ SIRIVANNAVARI รูปทรงของแจ็กเกตไอริส (IRIS Jacket) คือ จุดบรรจบระหว่างความแข็งแกร่งผ่านเหลี่ยมมุม ถ่ายทอดความแข็งแกร่ง ของเสื้อนอกเครื่องแบบนายทหารนโปเลียน กับความอ่อนช้อย สะโอดสะอง บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงของสูทสตรีเอวสอบในศตวรรษที่ 19 มิติทรงนาฬิกาทรายอันอ่อนช้อย เผยเสน่ห์เย้ายวนของสัดส่วนทรวดทรงแห่งอิสตรี

แพ็ทเทิร์นชุดถูก ซึ่งสร้างขึ้นผ่านการคำนวณสัดส่วนอย่างพิถีพิถัน รูปแบบรูปทรงหลากหลาย ดัดแปลงไปตามแนวทางงานออกแบบแต่ละฤดู ไม่ว่าจะใช้ลูกเล่นลดทอนโครงสร้าง อย่างเช่น การปรับมุมยกไหล่สูง หรือลดระดับเป็นไหล่ลาด, การสับเปลี่ยนวัสดุทางการตัดเย็บอย่างผ้าวูล, ทวีด หรือฝ้ายสำหรับเป็นสูทกลางวัน และใช้ผ้าเนื้อเงา ล้อแสงสำหรับเป็นสูทกลางคืน ตลอดจนรายละเอียดทางการตกแต่งอย่างงานปัก งานพิมพ์ หรืองานแต่งระบาย

ผลงานรุ่นต้นแบบ แจ็กเกตไอริสใน ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2014 Human DNA

วิวัฒนาการของแจ็กเกตไอริส ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องจากคอลเลกชันหนึ่งไปสู่อีกคอลเลกชัน ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากผลงานรุ่นต้นแบบ แจ็กเกตไอริสในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2014 Human DNA ได้รับการขยายพื้นที่แพ็ทเทิร์นเพื่อทวีความโดดเด่นให้แก่ลายพิมพ์ประจำคอลเลกชัน ร่วมกับลูกเล่นเสริมกระบังพรางทรงเหนือสะโพกบน เพื่อให้สัดส่วนของเอวดูคอดกิ่วพร้อมกับเติมน้ำหนักสะโพกให้ผายออกอย่างกลมกลึง

ในขณะที่ Napoleonic คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2015 คือการเน้นความคมชัดของเหลี่ยมมุมทางการตัดเย็บตามเครื่องแบบทหารนโปเลียน พร้อมปรับระดับความยาวชายเสื้อด้านหน้าให้สั้นขึ้นเหนือเอวขัดแย้งย้อนแย้งกับการเพิ่มความยาวชายเสื้อด้านหลังลงไปจนถึงระดับต้นขา

Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016

และเมื่อมาถึง Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016 โครงสร้างมิติทรงถูกเก็บเข้าให้สะโอดสะองด้วยการยกไหล่ตั้ง ปรับข้อแขนให้เรียวเล็ก และขยายชายแจ็กเกตให้บานกว้าง ส่วน French Flair คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020-2021 น้ำหนักทรวดทรงแบบ “สูททรงอำนาจ” ยอดนิยมแห่งทศวรรษ 1980-90 ก็ถูกนำมาปรับใช้สร้างความตระการตาให้กับแจ็กเกตไอริสได้อย่างเฉียบคม

Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016

French Flair คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020-2021

Shopping Cart