TH

Discover our collection

The Founder

จากนักกีฬาแบดมินตันและนักขี่ม้ามืออาชีพ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและหัวใจรักในงานศิลปะหลากแขนง มาสู่นักออกแบบแฟชั่น ผู้ทรงก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ในปี 2005 ด้วยพระชนมายุเพียง 18 พรรษา

จากนั้นเพียง 2 ปี ทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อ Balmain หนึ่งในห้องเสื้อระดับตำนานแห่งมหานครปารีส ให้ไปร่วมจัดแสดงคอลเลกชันในระหว่างสัปดาห์แฟชันปารีส ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 200 และแสดงงานอย่างต่อเนื่อง ในกรุงปารีส และมิลาน
จากนักกีฬาแบดมินตันและนักขี่ม้ามืออาชีพ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและหัวใจรักในงานศิลปะหลากแขนง มาสู่นักออกแบบแฟชั่น ผู้ทรงก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ในปี 2005 ด้วยพระชนมายุเพียง 18 พรรษา

จากนั้นเพียง 2 ปี ทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อ Balmain หนึ่งในห้องเสื้อระดับตำนานแห่งมหานครปารีส ให้ไปร่วมจัดแสดงคอลเลกชันในระหว่างสัปดาห์แฟชันปารีส ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 200 และแสดงงานอย่างต่อเนื่อง ในกรุงปารีส และมิลาน
การเป็นศิลปินที่ดีนั้นต้องผ่านการฝึกฝน ทุ่มเท ทำงานหนัก ควรเปิดตา เปิดใจให้กว้างอยู่เสมอ เพื่อเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจรอบตัวทุกทิศทางสำหรับนํามาสร้างสรรค์งานที่เปี่ยมคุณภาพให้เป็นที่จดจํา

Design House Of Sirivannavari

ดีเอ็นเอ แห่งงานศิลป์และการสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจพหุวัฒนธรรม

ไหวพริบในเชิงหัตถศิลป์

ดีเอ็นเอ

แห่งการสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ

พหุวัฒนธรรม

ไหวพริบ

ในเชิงหัตถศิลป์

Shopping Cart