TH

Collection

GLIMPSE OF LUCENT HORIZON

Autumn/Winter 2022-2023

Collection

GLIMPSE OF LUCENT HORIZON

Autumn/Winter 2022-2023

THE COLLECTION

THE COLLECTION

ความงดงามตระการตาทางทัศนียภาพเทือกเขาแอลป์ในเขตเมืองคัชตาด (Gstaad) รวมถึงประกายระยิบระยับแห่งละอองหิมะ แปรสู่หยาดน้ำใสบริสุทธิ์สุกสกาว และลายฉลุในงานศิลปะตัดกระดาษพื้นบ้านสวิส เป็นแรงบันดาลใจหลัก สู่การรังสรรค์ Glimpse of Lucent Horizon อันประกอบไปด้วยเครื่องแต่งกายสตรี SIRIVANNAVARI และเครื่องแต่งกายบุรุษ S’HOMME รวมทั้งสิ้น 42 ชุด
ความงดงามตระการตาทางทัศนียภาพเทือกเขาแอลป์ในเขตเมืองคัชตาด (Gstaad) รวมถึงประกายระยิบระยับแห่งละอองหิมะ แปรสู่หยาดน้ำใสบริสุทธิ์สุกสกาว และลายฉลุในงานศิลปะตัดกระดาษพื้นบ้านสวิส เป็นแรงบันดาลใจหลัก สู่การรังสรรค์ Glimpse of Lucent Horizon อันประกอบไปด้วยเครื่องแต่งกายสตรี SIRIVANNAVARI และเครื่องแต่งกายบุรุษ S’HOMME รวมทั้งสิ้น 42 ชุด
นอกจากงานฝีมือปักขนนก และงานปักคริสตัลร้อยลูกปัดแบบฝรั่งเศสแล้ว ความโดดเด่นทางรายละเอียดการตกแต่งยังอาศัยเทคนิค อินตาร์เซีย (intarsia) แบบอิตาเลียน มาใช้กับงานเย็บตรึงเฟอร์เทียมปูลายบนผ้าพื้น ร่วมกับการเล่นลวดลายลายฉลุของศิลปะตัดกระดาษ ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต และงานพิมพ์ลายบนผืนผ้า
นอกจากงานฝีมือปักขนนก และงานปักคริสตัลร้อยลูกปัดแบบฝรั่งเศสแล้ว ความโดดเด่นทางรายละเอียดการตกแต่งยังอาศัยเทคนิค อินตาร์เซีย (intarsia) แบบอิตาเลียน มาใช้กับงานเย็บตรึงเฟอร์เทียมปูลายบนผ้าพื้น ร่วมกับการเล่นลวดลายลายฉลุของศิลปะตัดกระดาษ ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต และงานพิมพ์ลายบนผืนผ้า
Shopping Cart