EN

CRAFTMANSHIP

เปิดรับสมัครผู้ร่วมฝึกงาน

SIRIVANNAVARI Atelier and Academy
สถาบันศิลปะการเย็บปักและแฟชั่นใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เปิดรับสมัครผู้ร่วมฝึกงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกหัดและเรียนรู้ศิลปะการเย็บปักถักร้อยเพื่อเป็นช่างฝีมือในงานศิลปะแขนงนี้
craftmanship02

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Embroidery Design Intern A “Full time”
สามารถฝึกได้อย่างน้อย 4 เดือน
เริ่มต้น 21 ธันวาคม 2020 – เดือนมีนาคม 2021
(ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ : มีค่าแรงการทำงาน + Certificate : วันทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
Embroidery Design Intern B
สามารถฝึกได้อย่างน้อย 3 เดือน
เริ่มเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม2021
(เข้าฝึกงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน ไม่มีค่าแรงการทำงาน)
Application Process

ผู้เข้าร่วมฝึกงานจะได้รับการฝึกหัดและถ่ายทอดองค์ความรู้ในเทคนิคพิเศษที่หลากหลาย
ของการเย็บปักถักร้อยทั้งไทยและฝรั่งเศสที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่ และร่วมสร้างผลงาน
สำหรับแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่น Spring and Summer 2021

ผู้ที่มีความสนใจร่วมฝึกงานกับ Sirivannavari Atelier and Academy
สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว และ Portfolio ผลงาน
งานฝีมือของตนเองแบบใดก็ได้ พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจมาได้ที่

(ทีมงานจะติดต่อสัมภาษณ์หลังวันปิดรับสมัครและประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2020)

Shopping Cart

Menu